Coq10 širdies sveikata


Kofermento Q10 poveikis sergamumui lėtiniu širdies nepakankamumu ir mirtingumui Įvadas Optimalus širdies nepakankamumo ŠN gydymas yra gana didelis iššūkis.

coq10 širdies sveikata

Standartiniai gydymo būdai yra skirti ląstelių procesams blokuoti, o ne jiems skatinti 1todėl neįmanoma patenkinti kai kurių reikšmingų mio­kardo reikalavimų.

ŠN priežasčių esama daugybė, ta­čiau bioenergetinės funkcijos sutrikimas, lemiantis šir­dies miocitų energijos trūkumą, gali būti svarbus papil­domas mechanizmas 2, 3.

Sveikata Ir Medicinos Vaizdo: Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson (Lapkritis 2020).

Kofermentas Q10 CoQ10 yra galingas riebaluose coq10 širdies sveikata antioksidantas 4taip pat centrinis elektronų transporto grandinės oksidacijos-re­dukcijos reakcijos ir adenozin-trifos sintezės komponen­tas 5. Pacientų, sergančių ŠN, CoQ10 kiekis miokarde buvo sumažėjęs, o tai siejama su simptomų paūmėjimu ir kairiojo skilvelio disfunkcija 6.

COQ10 \u0026 UBIQUINOL Energy, Heart Disease \u0026 Anti Aging

Įrodyta, kad žemos plazmos CoQ10 yra nepriklausomas mirtingumo nuo ŠN atvejus nustatyti padedantis veiksnys 7tačiau ki­tas stebimasis tyrimas to neįrodė 8. Paskelbtose atsi­tiktinių imčių, kontroliuojamų tyrimų, kuriuose taikyta CoQ10 terapija sergantiems ŠN pacientams, metaanali­zėse dažniausiai buvo akcentuojamas teigiamas povei­kis kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijai kartu su arba be Niujorko širdies asociacijos NYHA funkcinio pa­jėgumo klasės pagerėjimo 9— Daugiausia dėmesio tyrime skirta simptomų, biologinių žyme­nų statuso pokyčiams ir ilgalaikiams rezultatams.

coq10 širdies sveikata

Klinikinio tyrimo duomenys buvo išsiųsti apdoro­ti į Duomenų saugumo stebėjimo komitetą, kuris aklai vertino visus galimus nepageidaujamus reiškinius 2 gy­dymo grupėse. Akluoju metodu vertinamąsias baigtis analizavo Vertinamųjų baigčių komitetas.

Facebook Kofermentas Q10, dar vadinamas ubichinonu, nėra vitaminas, bet tai į vitaminą panaši medžiaga, gaminama visuose žmogaus organizmo audiniuose. Šis kofermentas dalyvauja gaminant ląstelių energiją. Kofermento Q10 galima gauti ir su maistu — jo gausu jautienoje, kiaulienoje, taip pat vištienoje.

Visas anali­zes tyrimo pabaigoje atliko nepriklausomas statistikas. Tyrimą patvirtino kiekvienos dalyvaujančios instituci­jos Institucinės peržiūros valdyba ir regioninis etikos komitetas, taip pat atitinkami nacionaliniai etikos ko­mitetai; jis atitiko Helsinkio deklaracijos etikos gaires.

coq10 širdies sveikata

Tyrime dalyvavę pacientai buvo suskirstyti į 2 grupes. Vieni jų buvo gydomi 16 savaičių. Šios gru­pės tikslas buvo įvertinti pacientų simptomus pagal NYHA funkcinio pajėgumo klasifikavimą ir funkcinę būklę pagal Vizualinę analoginę skalę VAS6 min.

Sir Ken Robinson Lapkritis Kofermento Q10 papildai gali padėti žmonėms, sergantiems tam tikromis širdies ligomis, tačiau daugelis teiginių apie tablečių sveikatingumą nėra gerai išvystyti.

Kita tyriamųjų grupė buvo gy­doma savaites. Tikslas — ištirti, ar CoQ10 gali su­mažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis bei mirtingumą nuo ŠN.

Kas turėtų naudoti kofermentą Q10?

Šios grupės vertinimo baigtys buvo VAS simptomų įvertinimas: dusulysnuovar­gis ir simptomų kaita. Pirminės ilgalaikės vertina­mosios baigtys buvo širdies ir kraujagyslių sutriki­mai, kuriuos sudarė neplanuotos hospitalizacijos dėl prastėjančio ŠN paūmėjimo, mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų, elektrokardiostimuliatoriaus im­plantavimas arba būtina skubi coq10 širdies sveikata transplantaci­ja.

Atsiliepimai Kofermentas Q10 yra gyvybiškai būtinas ląstelių energijos metabolizmui. CoQ10 yra stiprus antioksidantas  ir vaidina svarbų vaidmenį daugeliui organizmo funkcijų: širdies ir kraujagyslių ir energijos gamybai.

Taip pat įtrau­kiami pacientai, pasižymintys tipiškais ŠN simpto­mais ir požymiais 1 lentelė.