Neįgalumo dėl hipertenzijos registravimo dokumentus


Kreipdamasis dėl darbingumo lygio nustatymo asmuo turi pateikti šiuos dokumentus: prašymą nustatyti darbingumo lygį   prašymą galima užpildyti atvykus į NDNT arba internete ir išsispausdinti ; Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos pasas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kaip užsieniečiui, ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl darbingumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu.

neįgalumo dėl hipertenzijos registravimo dokumentus

Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės neįgalumo dėl hipertenzijos registravimo dokumentus gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT ir kitus medicininius dokumentus, patvirtinančius siuntime pateiktą informaciją, prireikus — išrašus iš gydymo stacionare ligos istorijos forma Nr.

Siuntimas į NDNT galioja 60 kalendorinių dienų; dokumentus, patvirtinančius asmens išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją; 3x4 cm dydžio nuotrauką. Dokumentus pateikti gali pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai rūpintojai arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

neįgalumo dėl hipertenzijos registravimo dokumentus

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti ir tuo atveju, jei gydantis gydytojas siuntimą prasidedanti hipertenzija ir NDNT pateikė elektroniniu būdu.

Iš anksto vizito pateikti dokumentus į NDNT galima užsiregistruoti internetu. Dalintis Atgal Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g.

neįgalumo dėl hipertenzijos registravimo dokumentus

Kodas © Lietuvos Respublikos Vyriausybė.