Pasninkas ir širdies sveikata, Benas Lyris. Pasninkas – laikas, kai „nevalgome“ kito žmogaus - LRT


Pasninkas gali sugrąžinti sveikatą

Pasninkas naudingas ir psichikai Asociatyvi Unsplash. Pasninkaujant svarbiausia ne maisto atsisakymas ar alkio pojūtis, bet vidinės laisvės, kuri būtina siekiant atsiverti Dievo malonėms ir pasninkas ir širdies sveikata, tobulinimas.

Pasninkas skatina mus jausmais, protu, kūnu ir dvasia siekti tyrumo, nuolankumo, ramybės ir džiaugsmo, jo tikslas yra tobulumas ir šventumas. Pasninkauti širdimi visų pirma reiškia pasninkauti su meile.

Kodėl pasninkauti privaloma?

Meilė Dievui ir artimui yra vienintelė tikra maldos ir pasninko priežastis. Pasninkaudami atsikratome savanaudiškumo, pametame puikybę, vaduojamės iš prisirišimo prie asmeninių troškimų ir norų, nesveikos priklausomybės nuo materialinių dalykų, savęs ar kitų. Pasninku ir malda išsilaisviname ir pradedame gyventi žmogaus vertą gyvenimą. Pasninkas turi teigiamo poveikio kūno sveikatai, palaiko pusiausvyrą, be to, tiesiogiai ar netiesiogiai veikia proto bei dvasios būseną.

Kai netenkama fizinės pusiausvyros, psichinei pusiausvyrai irgi iškyla pavojus, o prarastas psichinis balansas veikia fizinį lygmenį. Aiškiausiai tai matyti esant dviem kraštutinėms proto būsenoms, veikiančioms kūną: bulimijai perdėtas maisto vartojimas, po kurio priverstinai išsivemiama ir anoreksijai maisto atsisakymas.

ultrakaino hipertenzija

Šias psichines problemas sukelia pažeisti tarpasmeniniai santykiai ir sutrikęs ryšys su savimi ir gamta. Sveikimas prasideda, kai protas išsilaisvina iš neigiamų ir nenatūralių santykių su savimi ir kitais.

Šiuo lygmeniu pasninkas ir malda iš tikrųjų yra psichinės higienos forma.

Advento pasninko ypatumai: iki Kalėdų dar galime pagerinti savo sveikatą

Psichinių ligų esmė — vidinės laisvės praradimas: žmogus jos netenka dėl materialinių dalykų ir malonumų, tampa savęs, kitų žmonių ar žemiškų gėrybių vergu ir taip naikina save. Kiek daug žmonių sugriovė savo fizinę ir psichinę sveikatą, nes jautėsi įžeisti ir prislėgti ir ėmė ieškoti ramybės ar išeities iš problemų alkoholyje, narkotikuose ar kitose priklausomybėse! Vis daugėja priklausomybėmis sergančių ar depresiją išgyvenančių žmonių, netekusių gyvenimo prasmės, vis daugiau žmonių yra priklausomi nuo vaistų, kuriuose jie ieško ramybės ir kurie veikia fizinę kūno būklę.

Neketinu čia spręsti psichopatologinių problemų, siūlyti paprasto visų psichinių ligų gydymo pasninkas ir širdies sveikata suteikti netikros vilties tiems, kurie neša psichinės ligos kryžių. Noriu tik atkreipti dėmesį, jog pasninkaujant ir meldžiantis pasninkas ir širdies sveikata protui daug lengviau išsaugoti sveikatą ir ramybę.

kaip hipertenzija sukelia insultą

Štai kodėl svarbu suprasti, kad turime saugotis bet kokių priklausomybių ir puoselėti vidinę savo laisvę, ir pradėti tai reikia nuo ankstyvos vaikystės. Kai klausiama, ar vaikai turėtų pasninkauti, atsakau — taip. Neturiu omenyje suaugusiųjų pasninko, bet deramą taisyklingų santykių su savimi ir kitais ugdymą. Jei vaikai nuo pat gimimo gyvena pertekliuje, jei be jokių pastangų ir nedelsiant gauna viską, ko užsinori, gali tinkamai nesusiformuoti tam tikri psichologiniai mechanizmai ir vėliau gyvenime tokie vaikai gali patirti nesėkmę.

Mityba pasninko metu: kaip nesuklysti ir nepakenkti savo sveikatai?

Kai šeimoje auga tik vienas ar du vaikai, jie gyvena aplinkoje, kurioje gali tapti egocentriški ir vandens, skirto hipertenzijai gydyti teisingų santykių su kitais. Gyvenimas nėra paprastas, jis reikalauja pastangų, jame susiduriame su pasninkas ir širdies sveikata ir sunkumais. Gyvendamas žmogus laimi arba pralaimi, tiksliau tariant, žmogus ne iš karto ir ne be vargo gauna tai, ko nori.

O tie, kurie nuo vaikystės įpranta viską gauti nedelsiant, kurie neišmoksta rūpestingai elgtis su kitais, išskyrus tuos atvejus, kai jiems tai naudinga, stato į pavojų visą savo psichologinę sistemą, kuri gali lengvai žlugti. Štai kodėl matome vis daugiau nestabilių individų, kurie patyrę pirmą nesėkmę mokykloje, darbe ar meilėje praranda gyvenimo prasmę ir džiaugsmą. Graužiami savanaudiškumo jie ima naikinti save ir kitus.

Tokios yra depresijos ar įvairiausių formų smurto šaknys.

  1. Mityba pasninko metu: kaip nesuklysti ir nepakenkti
  2. Autorius: Žmonės.
  3. Benas Lyris. Pasninkas – laikas, kai „nevalgome“ kito žmogaus - LRT

Mano mintį galima išreikšti tokiu vaizdiniu: žmogus, norintis gėrėtis paveikslu ir džiaugtis jo grožiu, turi žengti žingsnį atgal, kad pamatytų visumą. Jei stebėtojas yra per arti meno kūrinio, jis mato tik detales, kurios turi prasmę tik visumoje.

Vienas žmogus pamatys tik šešėlį, tamsią dėmę ar lenktą liniją, o kitas — tik gėlę ar gražias spalvas. Ir abu stebėtojai nepajėgs įvertinti paveikslo visumos.

Pasninkas naudingas ir psichikai

Vienas sakys, kad paveikslas tamsus, o kitas — kad jis šviesus, ir abu bus neteisūs. Šviesos svarbu, bet ir šešėlis!

Kodėl pasninkauti privaloma? Josef Pieper, Apie dorybes, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, Iš vokiečių k. Itin vertinga Josefo Pieperio stiliaus ypatybė ta, kad jis neklaidžioja aplinkkeliais, nenuklysta nuo temos, jo nedomina skambūs žodžiai, tai, kas neesminga. Jis eina prie tikrosios dalyko šerdies ir čia pasilieka.

Taip yra ir žmogui, kuris prarado vidinę laisvę. Jis yra per arti savęs, materialinių dalykų ir kitų žmonių, todėl praranda gyvenimo pilnatvės vaizdą ir kuria nesveikus santykius.

Kiekvienas žmogus, ypač vaikas, turi turėti pakankamai pragyvenimui, bet būtina nuo mažens išmokti laisva širdimi ir siela žvelgti į gyvenimą ir viską jame. To įmanoma pasiekti, jei šeima pasninkauja dvi dienas per savaitę, kaip prašo Švč.

Pasninko dieną vaikams būtina paaiškinti, kad šiandien nereikia valgyti nieko nebūtino ir nesvarbaus. Pavyzdžiui, jei vaikas gauna šokolado, tai trečiadieniais ir penktadieniais paraginkime jį palikti šokoladą kitai dienai. Tas šokoladas priklauso jam, bet neturi būti suvalgytas iki rytdienos.

Benas Lyris. Pasninkas – laikas, kai „nevalgome“ kito žmogaus

Taip laikas iki rytdienos kaip nugalėti hipertenziją be vaistų dvasinių treniruočių laikotarpiu: vaikas žvelgia į tai, ką mėgsta ir ko nori, bet palieka tai rytdienai ir mokosi nepulti prie dalykų godžiai ir savanaudiškai. Tai padeda išsiugdyti vidinę laisvę, kuri vėliau padės vaikui gyvenime oriai elgtis su savimi, kitais žmonėmis ir materialiniais dalykais.

Kalbėdami apie dvasinę sveikatą, turime pabrėžti, kad pasninkas ir malda teigiamai veikia psichinę ir fizinę sveikatą, bet tai nereiškia, kad kūno ligos liudija, jog nėra psichinės ar dvasinės sveikatos. Buvo šventųjų, kurie visą gyvenimą sirgo fizinėmis ligomis, bet net būdami ligoniai pelnė tobulą dvasinę sveikatą. Apie gerą dvasinę sveikatą liudija vidinė laisvė ir ramybė, sugebėjimas mylėti ir atleisti, kilnumas ir dėkingumas, visiškas atsidavimas Dievo valiai ir pasirengimas paaukoti savo gyvenimą už kitus.

sergant hipertenzija, galite valgyti mėsą

Kiekvienas privalo paklausti savęs, kas veikia jo sprendimus, taip jis sužinos, kokią vietą jo gyvenime užima Dievas. Tik kai Dievastampavisų sprendimų ir veiksmų matu, žmogus gali sakyti, kad Dievas jam yra pirmoje vietoje.

Taip buvo Jėzaus gyvenime.

Benas Lyris. Keliaujame liturginiu laiku.