Finansinių alternatyvų analizė

Finansinių alternatyvų analizė. Rinkos ekonomikos sąlygomis kompanijų vadybininkams bei specialistams dažnai tenka nagrinėti alternatyvius strateginius ir artimesnio periodo projektus, kurių tikslas – optimalus ekonominis, finansinis bei socialinis efektas. Bet kurio verslo sėkmė ir ilgalaikis gyvybingumas priklauso nuo vadybininkų bei specialistų individualių ir kolektyvinių vaisingų sprendimų. Pastarieji verslui gali turėti blogą arba gerą ekonominį poveikį. Valdymo sprendimai paprastai susiję su finansinių išteklių judėjimu.

Finansinių alternatyvų analizė

Finansinių alternatyvų analizė

Pavyzdžiui, priėmus žmogų į darbą, po to periodiškai tenka mokėti darbo užmokestį perkant pagrindinį kapitalą gali būti apiforminama nemažai finansinių įsipareigojimų ir kartu jau dabar į įmonę pradeda plaukti piniginiai srautai. Pažymėtina, kad vieni valdymo sprendimai gali būti pagrindiniai (strateginio pobūdžio), o kiti -operatyviniai, kasdieniniai. Tačiau visiems jiems labai svarbus “ekonominio kompromiso” principas: vadybininkas, prieš pradėdamas ką nors spręsti, turi visada lyginti bei pasverti norimą gauti naudą ir sąnaudas, t.y. rūpintis, kad būtų padengti sunaudoti ištekliai ir dar gautas pakankamas pelnas. Norint tai sužinoti, reikia atlikti kruopščią finansų analizę.

Naudinga pasidomėti:

Skirtingos struktūros

Šiandieninis verslo pasaulis labai įvairus: gamybos, komercijos, finansų, įvairiausių paslaugų sferose veikia skirtingų dydžių įmonės, kurių teisinės, organizacinės struktūros yra labai skirtingos. Be to, jos dažnai dalyvauja tarptautinėse finansinėse operacijose. Tačiau visų ūkio subjektų vadybos svarbiausias ekonominis tikslas yra projekte numatytų išteklių panaudojimas, siekiant po kurio laiko sukurti pagrįstą rinkos vertę,  kuri padengtų visų sunaudotų išteklių vertę ir užtikrintų reikiamą pajamų lygį, įskaitant ir verslo savininkų tikėtiną riziką.

Finansavimo šaltinių parinkimas ir atsargus naudojimas.

Pagrįstos rinkos vertės sukūrimas kompanijos savininkams.

Išteklių panaudojimas konkurentiškai ir efektyviai veiklai.

Sėkmingi finansiniai sprendimai

Svarbiausias dalykas vertės susidarymo procesui – sėkmingi alternatyvūs finansiniai sprendimai. Kad firmos veiklą ilgai lydėtų sėkmė, reikia nuosekliai ir tiksliai valdyti alternatyvių finansinių sprendimų taikymą. Ilgalaikio veiklos periodo sėkmė – tai kompanijos finansinės padėties pagerėjimas, apimantis ir sugebėjimą vykdyti būsimas investicijas, akcinio kapitalo papildomos investicinės vertės sukūrimą. Ši vertė (dar vadinama vidine, fundamentaliąja verte) bet kurioje verslo sferoje priklauso nuo trijų sumanaus valdymo sprendimų:

  • kruopščia ekonomine analize ir protinga vadyba pagrįsto investicijų parinkimo ir panaudojimo;
  • pelningos einamosios veiklos, efektyviai panaudojant visus išteklius;
  • atsargaus verslo finansavimo, atsižvelgiant į kreditų panaudojimo riziką.

Sukurtos pagrįstos rinkos vertės svarbiausias efektas yra kompanijos vertybinių popierių kotiravimo finansų rinkoje vertės padidėjimas bei potencialių pirkėjų sutikimas mokėti už vertybinius popierius daugiau.

Vienas svarbių momentų vertės susidarymo procese – teigiamo finansinio rezultato gavimas. Svarbiausi valdymo sprendimai paprastai daromi investicijų, finansavimo, veiklos proceso reguliavimo srityse.

About the author