„Standard&Poor’s” reitingai

„Standard&Poor’s” reitingai – įmonių, šalies ir vietos valdžios skolos (kredito) reitingai yra esamo emitento kreditingumo įvertinimas, atsižvelgiant į specifinius įsipareigojimus. Reitingai sudaromi remiantis iš emitento ir kitų šaltinių gauta informacija, kurios „Standard&Poor’s” specialiai netikrina (kitaip tariant, audito neatlieka).

„Standard&Poor’s” reitingai nustatomi, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus

„Standard&Poor’s” reitingai nustatomi

1. pramonės riziką;
2. emitento vietą rinkoje;
3. emitento veiklos efektyvumą;
4. emitento valdymo įvertinimą;
5. apskaitos kokybę;
6. svertus;
7. pinigų srautų pakankamumą;
8. finansinį firmos lankstumą.

Ilgalaikiai kredito reitingai

Ilgalaikiai reitingai žymimi raidėmis nuo AAA, AA, A, BBB ir taip toliau iki D.

Keturi reitingai nuo AAA iki BBB atitinka investicinio lygio vertybinius popierius. Instituciniai investuotojai savo portfeliuose dažniausiai apsiriboja šiuos reitingus turinčiais vertybiniais popieriais:

AAA – aukščiausios kokybės, sugebėjimas mokėti palūkanas ir išpirkti pagrindinę skolos dalį (nominalą) ypatingai stiprus;

AA – aukštos kokybės, sugebėjimas mokėti palūkanas ir išpirkti nominalą ypatingai stiprus. Nuo AAA mažai skiriasi;

A – virš vidutinės kokybės, sugebėjimas mokėti palūkanas ir išpirkti nominalą stiprus, tačiau jautresnis nepalankiems rinkos sąlygų pokyčiams;

BBB – vidutinės kokybės, sugebėjimas mokėti palūkanas ir išpirkti nominalą yra pakankamas. Nors saugumo parametrai pakankami, bet nepalankūs rinkos sąlygų pokyčiai daug labiau susilpnina sugebėjimą mokėti palūkanas ir išpirkti nominalą.

Gebėjimas mokėti palūkanas ir išpirkti nominalą

Penki reitingai nuo BB iki C laikomi turinčiais spekuliacinį charakterį, tačiau atsižvelgiama į sugebėjimą mokėti palūkanas ir išpirkti nominalą. BB yra žemiausias spekuliacijos laipsnis, C – aukščiausias. Nors tokie reitingai rodo vertybinius popierius turint tam tikrus kokybės ir saugumo parametrus, bet juos nusveria didelis netikrumas ir jautrumas neigiamiems rinkos pokyčiams:

BB – vyrauja spekuliatyvūs finansiniai instrumentai, kurie turi mažesnį įsipareigojimų nevykdymo pavojų artimu metu nei kiti spekuliaciniai instrumentai. Tačiau jei susiduriama su netikrumu ir nepalankiomis rinkos ar finansinėmis sąlygomis, emitentas gali nepajėgti laiku įvykdyti palūkanų mokėjimo ir kitų įsipareigojimų. BB taip pat gali reikšti antraeilę skolą, priklausančią nuo realiai ar numanomai BBB – reitingą turinčios skolos;

B – spekuliatyvios, neaukštos kokybės, turi didesnį įsipareigojimų nevykdymo pavojų, bet sugebėjimas mokėti palūkanas ir išpirkti nominalą dabartiniu metu egzistuoja. Rinkos sąlygų pablogėjimas sumažina sugebėjimą ir pasiryžimą mokėti palūkanas ir išpirkti. B reitingas taip pat gali reikšti antraeilę skolą, priklausančią nuo realios ar numanomos BB arba BB- reitingą turinčios skolos;

CCC – menkos kokybės, turi jau atpažįstamą įsipareigojimų nevykdymo grėsmę. Sugebėjimas mokėti palūkanas ir išpirkti nominalą priklauso nuo verslo, finansinių ir ekonominių sąlygų. Rinkos sąlygoms pablogėjus, prarandamas sugebėjimas mokėti palūkanas ir išpirkti nominalą. CCC taip pat gali reikšti antraeilę skolą, priklausančią nuo realios ar numanomos B arba B- reitingą turinčios skolos;

CC – ypač didelės rizikos, spekuliatyvūs instrumentai, reiškia antraeilę skolą, priklausančią nuo realios ar numanomos CCC reitingą turinčios skolos;

C – žemiausios kokybės, reiškia antraeilę skolą, priklausančią nuo realios ar numanomos CCC- reitingą turinčios skolos. Palūkanos jau nebemokamos;

CI – tai rezervuotas pajamų obligacijų, kurios nemoka palūkanų, reitingas. Pajamų obligacijos išleidžiamos su sąlyga, kad palūkanos bus mokamos tik tada, kai bendrovė gaus pelną;

DDD – neakceptuojamos obligacijos;

DD – pradelstosios;

D – reitingas nevykdančiai įsipareigojimų skolai. Taip pat naudojama skolai, kai tikimasi, jog suėjus mokėjimo terminui ji negalės įvykdyti įsipareigojimų.

Reitingai nuo AA iki CCC patikslinami pliusu arba minusu, siekiant parodyti santykinę padėtį tarp pagrindinių reitingų;

„Standard&Poor’s” reitingai – Laikini kredito vertinimai

Laikinas reitingas (provisional rating) – „p” raidė reiškia, kad reitingas yra laikinas. Jis rodo, kad iš skolos finansuojamas projektas bus sėkmingas ir kad skolos įsipareigojimų įvykdymas priklauso tik nuo projekto atlikimo laiku ir sėkmingai tokiu jis nenurodo nei žlugimo rizikos, nei pasiryžimo vykdyti įsipareigojimus, kurie priklauso tik nuo projekto atlikimo. Investuotojas turi pats nuspręsti, kaip vertinti.

N.R. – reitingas nebuvo reikalaujamas arba nepakako informacijos, arba „Standard&Poor’s” atsisakė įvertinti dėl savo priežasčių.

Trumpalaikiai reitingai bankams:

Tl – aukščiausias reitingas;

T2 – bankas jautrus aplinkos pokyčiams;

T3 – įsipareigojimų vykdymas laiku rizikingas;

T4 – pilnas ar dalinis įsipareigojimų nevykdymas.

About the author